Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Corydalis bracteata

 

Corydalis bracteata 1

 

Norsk navn : Parklerkespore

Syn. :              Bulbocapnos bracteatus, Capnoides bracteata,

Syn.  :             Cryptoceras bracteatum, Fumaria bracteata,

Syn. :              Pistolochia bracteata.

Tilhører      :  Valmuefamilien — Papaveraceae 

Noen deler Valmuefamilien opp i flere familier. Planter med leppeformete blomster blir da samlet i Jordrøykfamilien — Fumariaceae. 

 

Corydalis bracteata er viltvoksende i det østlige Asia, fra Altai  og videre østover forbi Omsk og Tomsk til Baikal og områdene sørover  til Mongolia. Vokser som bunndekkeplante i skog- og krattvegitasjon på steder med næringsrik og jevnt fuktig jord, men samtidig ei veldrenert jord. Ble omtalt allerede før år 1800 og omtalt som hageplante i 1823.  Den første tida het planten Fumaria bracteata. Det finnes hageformer. Planten er i dag rødlistet og den er så truet i enkelte områder at det dyrkes fram planter som settes ut i det fri.

 

Klumpplante som danner en lav, men opprett og frodig rosett av frisk grågrønne, noe skjøre blad. Bladene er vanligvis 2 ganger 3 koblede og hvert enkelt lite blad har små innsnitt. Corydalis bracteata og Corydalis solida  er temmelig like. Utformingen av blomsten er den enkleste forskjellen mellom de to. Rota er en knollaktig jordstengel. Den deler seg vanligvis til to nye knoller hvert år. Bladverket visner ned ganske tidlig på sommeren. Høyde ca. 20 cm.

 

Parklerkespore starter blomstringen tidlig. I vår hage har den enkelte år startet blomstringen omkring 15 april. Det gjør den svært utsatt for sein vårfrost. Blomsten er avlang og tydelig delt opp i lepper. Den enkelte blomst er ca. 3 cm og er samlet i «store», tette klaser. Fargen er lys gul. Blomstene til Parklerkespore har mye bredere lepper en Hagelerkespore. Det er det enkleste kjennetegnet.  Frukten er en avlang belg med små, svarte frø. En spesiell egenskap med Corydalis bracteata er at den trenger en lang «vintersøvn» for å blomstre godt.

 

Trives godt  i ei jevnt fuktig og næringsrik jord som inneholder mye humus. Ei svakt sur til nøytral  jord er trolig best.  PH 6,5 – 7,5. Stående fuktighet må unngås. Voksested kan være fra sol til lys skygge. Omplantes når bladverket begynner å visne. Husk å sette en pinne der hvor planten står slik at du er sikker på at  du klarer å finne knollen. Formeres ved ferske frø. Vær OBS på at frøplanter av hageformer kan variere sterkt.

 

Hårdfør i vår hage. Da vi kjøpte den første planten, trodde vi at dette var en sart plante som måtte beskyttes mot vinterværet. Den tålte kulde- og barfrostvinteren 2010/2011 uten skader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corydalis

Planteslekt