Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Corydalis flexuosa Pere David

 

Corydalis flexuosa Pierre David 1

 

Norsk navn : Pandalerkespore.

Syn. :                         

Tilhører :       Valmuefamilien —  Papaveraceae  

Noen deler Valmuefamilien opp i flere familier. Planter med leppeformete blomster blir da samlet i Jordrøykfamilien — Fumariaceae.

 

Corydalis flexuosa er viltvoksende i et begrenset område i de sentrale delene av provinsen Sichuan i Kina. Voksested er lett fuktige dalsider, gressbakker og langs bekkekanter og elvebredder med næringsrik jord. Vokser som undervegetasjon i skogsområder. Det finnes underarter  og hageformer. Mange av de blå lerkesporene kommer fra det samme geografiske området og de er like. Corydalis flexuosa hører med til disse og etter hva vi forstår, er ikke ekspertene helt enige seg i mellom om hva som er hva. Det skal finnes typer av Corydalis flexuosa som vokser helt opp i det sub-alpine området på ca. 4000 moh. Bruken av Corydalis flexuosa som hageplante begynte en gang omkring 1990 selv om planten første gang ble omtalt  i 1865 av kjente franske misjonæren og naturvitenskapsmannen Pere Armand David (27.9.1826 – 10.11.1900). David er kjent for sine reiser i Kina og sin kunnskap om kinesiske planter, dyr, insekter m.m. De plantene som ble bragt til USA i 1986 kom trolig fra Woolong Panda-reservat. Derfor navnet Pandalerkespore. Corydalis flexuosa Pere David er en hageform fra omkring 1990. De britiske botanikerne James Compton, John d`Arcy og Martyn Rix var i Sichuan i 1989 og samlet inn ulike kloner av bl.a. Corydalis flexuosa.

 

Klumpplante som danner en lav, men opprett og frodig rosett av frisk grågrønne, noe skjøre blad. Bladene er vanligvis 2 ganger 3 koblede og hvert enkelt lite blad har små innsnitt. Rota er en sakte krypende jordstengel. Bladverket visner ned i løpet av sensommeren. Høyde ca. 20 cm. Bladene på Corydalis flexuosa Pere David har røde markeringer.

 

Corydalis flexuosa starter blomstringen sein vår. I vår hage har det vært omkring den 17 mai. Det gjør at den ikke er utsatt for sein vårfrost. Blomsten er avlang og tydelig delt opp i lepper. Den enkelte blomst er ca. 3 cm og er samlet i «store», tette klaser. Fargen kan være ulike blå nyanser med en anelse av fiolett.  Frukten er en avlang belg med små, svarte frø. Corydalis flexuosa Pere David har blomster med en pen, klar blåfarge.

 

Trives godt  i ei jevnt fuktig og næringsrik jord som inneholder mye humus. Ei svakt sur til nøytral  jord er trolig best.  PH 6 – 7.  Stående fuktighet må unngås.  Et voksested i lys skygge er trolig det beste. Omplantes når bladverket begynner å visne. Husk å sette en pinne der hvor planten står slik at du er sikker på at  du klarer å finne knollen. Formeres ved ferske frø. Vær OBS på at maur kan stikke av med frøene. Frøene skal inneholde noe som maur liker.

 

Hårdfør i vår hage.

Corydalis

Planteslekt