Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Campanula poscharskyana Lisduggan Variety

Norsk navn :     Stjerneklokke

Syn.:                  Ingen kjente synonymer

Tilhører :          Klokkefamilien  —  Campanulaceae

 

Campanula poscharskyana  vokser i  fjellområdene i  det gamle Jugoslavia spesielt i det fjellområde som heter De Dinariske Alper. Vokser på steinete fjellsider og fjellskråninger, urer, morenerygger, elvegrusbanker og annen tørr mark med kalkstein som grunnfjell. Det finnes underarter og hageformer. Stjerneklokke ble første gang beskrevet i et ungarsk tidsskrift i 1908 av den ungarske botanikeren Arpad von Degen (31.3.1866 – 30.3.1934) og den ble lansert som hageplante i 1933 av den engelske plantemannen Walter Ingwersen ( kjent bl.a. fra Wisley Garden og som grunnlegger av The Alpin Garden Society). Campanula poscharskyana Lisduggan Variety er en hageform.

 

Klumpplante med krypende  og mattedannende vekst. Bladene er grønne og tilnærmet hjerteformet. Bladene er friske og grønne tilnærmet hele vekstsesongen.  Bladene tåler noe kulde uten å ta skade og kan overleve milde vintre eller på steder med stabilt og godt snødekke. Blomsterstengelen er  slapp opprett. Rota er ei trevlerot.

 

Blomstrer om sommeren.  I vår hage starter blomstringen en gang etter 20 juni og varer mer enn 1 måned. Blomsten ei middels stor, klokkeformet blå stjerne.  Blomstene sitter enkeltvis på den ca. 10 cm høye blomsterstengelen. Blomsterrik. Campanula poscharskyana Lisduggan Varaiety har lys rødaktig lilla blomster.

 

Trives godt  i ei tørr, varm, grus- og sandholdig jord i full sol.  Jorda bør være nøytral til  noe kalkholdig PH 6,5 -8,0.  God drenering er viktig. Stående fuktighet om vinteren må unngås. Stjerneklokke gjødsles forsiktig.  Formeres kun ved deling.

 

 

 

 

 

 

Campanula

Planteslekt