Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Doronicum plantagineum

 

Doronicum plantagineum 1

 

Norsk navn : Storgullkorg

Syn.: Doronicum x excelsum.

 

Storgullkorg er viltvoksende på litt fuktige fjellenger i Sør- og Mellom-Europa. Det finnes underarter og hageformer. Gammel nyttevekst. Ble hageplante i Norge omkring 1870. Vi har trolig Doronicum x excelsum som er en krysning fra 1876 mellom  Doronicum columnae, Doronicum pardalianches og Doronicum plantagineum.

 

Danner ei løs tue som består av mange korte rotstokker. Bladene er saftige, tannet og lett håret. Basisbladene er ovale mens stengelbladene er lansettformet. Det er en fordel om rotstokkene hver høst dekkes med et tynt lag humusholdig jord.

 

Store, gullgule prestekrager, opp til 6 cm. Høyde maks 90 cm. Blomstrer sen vår – tidlig sommer. Det kommer ofte en del blomster på sensommeren.

 

Trives i ei næringsrik og humusholdig jord som er jevnt fuktig om våren. Tåler ikke stående fuktighet. Ei lett sur jord er trolig best. PH 5,5 – 6,5. Sol til trekvart skygge alt etter hvor fuktig jorda er. Visner ofte ned ut på sommeren.

 

Hårdfør. 

 

Doronicum plantagineum 2

De første bladene om våren.

Doronicum

Planteslekt