Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Arnica montana

 

Arnica montana 1

 

Norsk navn : Solblom.

Syn. :

 

Viltvoksende i Skandivavia, Pyreneene, Karpatene og enkelte andre områder. Den store geografiske spredningen, medfører ulike underarter.  Gammel legeplante. Solblom er ført opp på den norske rødlista over truete planter. Solblom er kommuneblomst for Bømlo kommune. 

 

Klumpplante som danner ei løs, lav tue. Blomsten er en liten gul prestekrage. Høyde 30 – 40 cm. Blomstrer sein vår – tidlig sommer.

 

Trives i ei nøytral til svakt sur grusjord med god drenering.PH 5,6 -7,5. Sol til lys skygge.

 

Hårdfør.

Arnica

Planteslekt